Trang chủ Sức khỏe

Sức khỏe

Sức khỏe là gì? Các yếu tố cấu thành nên sức khỏe

Theo định nghĩa về sức khoẻ của Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO- World Health Organization): "Sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn...